Директния Dtg печат с безвредно мастила е с най високото фотокачество на пазара за печат на текстил. Чрез него може да се принтира с фотокачество всяко изображение върху текстил. В това видео ще ви покажем различни видове печат на различни цветове тениски от MUSE